1. leht 1-st

Tarot kasutamisest

PostitusPostitatud: 04 Sept 2012, 01:29
Postitas huviline
Mida peaks teadma enne kui lasete endale Taro kaarte laduda?

CTarot

Enne Taro ladumist peab enda jaoks väga täpselt selgeks mõtlema, mida tahetakse teada. Mida täpsem on küsimus seda täpsem on vastus. Küsimusi , mille vastus on „ei“ või „ja“ vormis ei tohi esitada. Kui oskate endale küsimuse selgelt välja öelda siis võite olla kindel, et saate väga täpse vastuse.

Soovitav on küsimused enne paberile kirja panna ning küsimuste olemus endale täpselt lahti mõtestada.

Taro kaardid ei lähtu inimese emotsioonidest. See tähendab, et emotsionaalselt ei saa me kaarte mõjutada. Vastuse, mille saate Taro ladumisel peate võtma teadmiseks ja saadud info baasil edasi töötama. Taro on nõuandev ning lõpliku saatuse vormite ise. Viimase sõna „saatusele“ ütlete Teie ise.
Milliseid küsimusi ei tohiks esitada?

Surma kohta. Näiteks kuna ma suren või kellegi teise surma aja välja selgitamiseks.

Ei tohi esitada küsimusi „ei“ ega „ja“ kontekstis. Lõpliku otsuse peab inimene ise langetama.

Ei tohi esitada küsimusi täiesti võõraste inimeste kohta kellega puudub kontakt. Alateadvuses puudub info selle inimese kohta.

Taro kaarte ei panda ka telefoni teel täiesti võõrastele inimestele. Küsija peab ise oma käega võtma kaarte ning enda alateadvusest selle info välja tooma.

Taro kaarte ei panda alla 16 aastastele lastele. Lapse kohta saab küsida ainult ema või mõni muu lähisugulane.

Taro kaarte ei panda kui inimene on liialt hirmunud, negatiivsele ja psüühiliselt haigele inimesele, sest võime suurendada tema kinnisideid või foobiaid.

Mille kohta saab kaartidelt küsida?

Mingi asja või arenguprotsessi hetkeseisundi kohta;
Tulevaste tendentside ja perspektiivide kohta;
Probleemi lahendamise või eesmärgi saavutamise kohta;
Olukordade või hoiakute põhjuste kohta;
Parima otsustuse või kõige parema toimimisviisi kohta;
Enesetunnetuse ja iseseisvalt omandatud kogemuste kohta;
Partnerlussuhted ja perekond, esivanemad;
Minevikusündmuste selgitamiseks ja põhjuste otsimiseks;
Töö ja raha suhted;
Loomad;
Tervisliku seisund (kaartide põhjal ei saa panna diagnoosi).

Kui sageli tohib kaartidelt küsida?

Põhireegel on niisugune: mida harvemini küsimusi esitatakse, seda rohkem teavet kaartidelt saadakse.

Ühekordselt esitatud küsimuse korral saame hea üldpildi.

Pidevalt ühe ja sama küsimuse peale pannes võivad kaardid laskuda väga detailidesse, millest me enam aru ei saa või ei oska vastust väga välja lugeda.

Põhimõtteliselt ei tohiks kaartidele sama küsimust enne uuesti esitada, kui eelmise kaardipaneku prognoosid on täitunud või kui on toimunud kardinaalsed muutused küsija või küsimusega seotud valdkonnas.

Soovitus: pange vastus kirja. Isegi kui kohe ei suuda vastust lahti mõtestada on hea seda pidevalt lugeda ja analüüsida. Praktika näitab, et aja jooksul selgub tõde. Kannatust selles valdkonnas!

Pidevalt kaarte panna ühe ja sama küsimuse peale näitab meie rahulolematust ja tahet kaartidelt väljapressida meid rahuldav vastus. See tähendab, et me pole enda suhtes aus ja ei taha tunnistada tegelikku reaalsust. Sellisel juhul näitavad kaardid teie sees peituvat paanika osakonda!

Kui pannakse välja põhjalik analüüs kogu oma eluvaldkondade peale, siis ei tohiks uuesti kaarte välja panna enne kui alles poole aasta või aasta pärast.

Kas kaarte saab panna eemalviibivatele inimestele?

Saab kui inimesega ollakse mingis suhtes või on kas või korra suheldud.

Ei saa panna täiesti võõraste inimeste peale, kellega kontakt puudub.

Allikas: Viitaja OÜ