1. leht 1-st

Kabala

PostitusPostitatud: 02 Sept 2012, 02:23
Postitas huviline
Kabala on esoteeriline õpetus Jumalast ja maailmakõiksusest, mille olevat kauges minevikus ilmutusena saanud äravalitud pühamehed ja mida hoiavad alal vähesed pühendatud.

Juudi müstika seisnes algselt üksnes empiirilises õpetuses. Spekulatiivse iseloomu sai see palju hiljem uusplatonismi ja uuspütaagorluse mõjul. Keskajal ilmus müstiline raamat Sefer Yetzirah. Seda hakkasid süstemaatiliselt uurima valitud, keda hakati kutsuma "baale ha-kabbalah" (kabala valdajad). Hiljem hakati kabala tundjaid nimetama "maskilim" (targad). Alates 13. sajandist kasvas kabalast välja ulatuslik kirjandus kõrvuti ja sageli vastakuti Talmudiga.

Enamik kabala vorme õpetab, et Pühakirjas on igal kirjatähel, sõnal ja numbril varjatud tähendus. Kabala õpetab sel juhul tõlgitsusmeetodeid nende varjatud tähenduste väljaselgitamiseks.

Mõned religiooniajaloolased leiavad, et terminit "kabala" tuleks kasutada ainult nende müstils-religioossete süsteemide kohta, mis tekkisid pärast 12. sajandit; varasemaid esoteerilisi juudi usulisi süsteeme nimetavad nad teisiti. Teised religiooniajaloolased peavad seda eristust meelevaldseks, pidades 12. sajandi kabalat järjekordseks faasiks pidevas arengujoones samadest müstilistest juurtest ja elementidest. Seetõttu peavad nad kohaseks rääkida kabalast ka 1. sajandi puhul pKr. Ortodokssed juudid ei nõustu kummagi koolkonnaga, eitades kabala olulist ajaloolist arengut.

* * *

Kabala kolmeks tuntuimaks raamatuks peetakse : “Loomise raamatut”(Sefer Yetzirah), “Sära raamatut”(Sefer Sohar) ja “ Johannese Ilmutuseraamatut”. Nende raamatute kirjapaneku aega on raske määrata. ”Loomise raamat” on kirja pandud suure tõenäolisusega, rabi Akkiba poolt 120 AD paiku. “Loomise raamatu” puhul pole meil tegu jutustusega 1.Moosese raamatust ega ka piibli loomislugude aseainega, vaid filosoofilise uurimusega ilmaruumi ja inimkonna algete päritolust.

* * *

Lilith on kabalistlikes tekstides esinev naissoost deemon, sukkubus, kes oli võib-olla Aadama esimene naine, enne Eevat. Lilith on sümboliks paljudele feministidele, eriti juudi naisterühmadele.
Müüdil on mitmeid versioone. Algne Lilith oli Mesopotaamia öödeemon, kes röövis lapsi. Nimi Lilith tuleb akadikeelsest sõnast Lil(i)tu, mis tuleneb omakord sumerikeelsest sõnast lil2 ('tuul, hingus, vaim, nakatama'; ka teatud täpselt identifitseerimata lastehaigust (võimalik, et imikute äkksurm)). Hiljem on Lilith sulandunud teise öösiti lapsi rünnanud deemoni, Lamiaga.

Lilithit on mainitud piiblis ainult ühes kohas - Jesaja 34:14-15 - süstmaona. Piiblist, Esimesest Moosese raamatust, võib lugeda 1:27: Ja Jumal lõi inimese oma näo järele. Jumala näo järele lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks! ning alles hiljem, I Moosese 1:21-23: 21. Siis Jehoova Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see uinus magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. 22. Ja Jehoova Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juure. 23. Ja Aadam ütles: "See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast! Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud!". See võib tähendada, et Aadamal oli naine juba enne Eevat, ning et see võis olla Lilith.
Lilith oli Aadama esimene naine, kelle Jumal lõi Aadamale samuti oma näo järgi. Kui Aadama lõi ta tolmust, siis Lilithi lõi ta mustusest ja räpast. Kuna nad olid Jumala ees võrdsed, keeldus Lilith peagi Aadamale pikali heites anduma, ning põgenes Eedeni aiast. Ta pettis Jumalat, kes andis talle oma salajase nime, oma võimu nime. Nüüd oli Lilithil Jumala üle võim ja ta käskis Jumalat anda talle tiivad. Saanud tiivad, lendas Lilith kõrbesse. Aadam palus Jumalat, et ta Lilithi tagasi tema juurde tooks. Jumal saatis kolm inglit - Senoi, Sansenoi ja Sammangelofi - Lilithit otsima, ja tagasi tooma. Kui Lilith ei nõustu, siis sureks iga päev sada tema last.

Nad leidsid Lilithi Punase mere äärest, kus ta (teadmata head ja kurja) paaritus Asmodeuse ja paljude teiste deemonitega ning sünnitas sadu deemonitest lapsi. Ta keeldus tagasi tulemast ja ütles, et ta on loodud karistamaks ja nõrgaks muutmaks väikesi lapsi ning et tal on võim kuni 8 päeva vanuste poiste ja kuni 20 päeva vanuste tüdrukute üle. Kui inglid teda seepeale uputada tahtsid, anus ta neid ja nad jätsid Lilithi ellu. Lilith vandus Jumala nimel, et kui näeb imikute juures ruumis Senoi, Sansenoi või Sammangelof'i nimesid, pilte või nägusid, siis ta ei tee lapsele kurja. Sellest hoolimata ei läinud Lilith tagasi Aadama juurde ning seepärast sureb päevas sada tema enda last.

Hiljem, kui Aadam sai uue naise, Eeva ja nad Eedeni aiast pagendati, ning kui Aadam tsölibaati astus, käis Lilith kättemaksuks Aadama juures sukkubusena.

Infot kabala kohta: http://www.kabbalah.info/